ผังเมืองกรุงเทพมหานคร

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกท้ายกฏกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
(คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

ผังเมืองในฝั่งพระนคร แยกตามเขตดังนี้

ผังเมืองในฝั่งธนบุรี แยกตามเขตดังนี้

ที่มา : https://thailand-property-news.knightfrank.co.th/